Vragen? +32 59 34 02 80 | info@denkesg.com

Voldoe vandaag aan de ESG-doelstellingen van morgen

De nieuwe Europese ESG-doelstellingen verplichten bedrijven om hun duurzaamheidsstrategie grondig onder de loep te nemen. Van helder plan van aanpak tot duidelijke verslagen, we begeleiden je graag om je duurzaam imago een gefundeerde boost te geven!

Wat is ESG?

Environmental

Voldoende aandacht voor de wereld waarin je onderneemt is cruciaal. Streven naar klimaatneutraliteit is mooi, maar je kunt ook met kleine ingrepen je aanpak duurzamer maken.

Social

Medewerkers zijn van onschatbare waarde voor je bedrijf. Ze verdienen een veilige en gezonde werkomgeving waarin ze zich goed voelen.

Governance

Een deugdelijk bestuur is ontegensprekelijk het sterke sluitstuk van ESG. Geen duurzaam beleid zonder duurzame visie.

Waarom aan de slag voor een duurzaamheidsverslag?

Duurzaamheidsverslag binnenkort verplicht

Duurzaam ondernemen is een must in de hedendaagse bedrijfswereld. Klanten en medewerkers – maar ook andere stakeholders zoals banken – vinden het de laatste tijd steeds belangrijker dat bedrijven een duidelijke visie hebben en correct rapporteren rond duurzaamheid. Meer nog: het is steeds vaker een vereiste om te willen samenwerken.

Binnenkomt komt daar de Europese verplichting bij. De wetgeving kadert in de klimaatakkoorden van Parijs en wil bedrijven ESG-proof maken. Vandaag al inzetten op duurzaamheidsverslagen maakt je dus meer dan ooit klaar voor de toekomst, op elk vlak!

Voor alle bedrijven verplicht?

Volgens de Europese eisen wordt het binnenkort verplicht om als bedrijf een duurzaamheidsverslag in te dienen. Vergelijk het met de jaarbalans neerleggen, maar dan op vlak van de drie elementen binnen ESG: environmental, social, governance.

Grote bedrijven moeten vanaf 2025 een duurzaamheidsverslag indienen (met rapportage in 2026). In 2026 zijn ook kmo’s aan de beurt. Toch is het belangrijk om nu al in te zetten op ESG. Het draagt bij aan de credibiliteit van je bedrijf én je wordt een interessante partner voor klanten en potentiële medewerkers die duurzaamheid hoog in het vaandel dragen.

Wat doet DENKESG?

In eerste instantie creëren we een ESG- en cultuuractieplan. Het doel? Een gefundeerde basis creëren waarop we in vijf concrete stappen verder bouwen richting een duidelijk duurzaamheidsverslag. Bij elke stap kun je rekenen op onze expertise en die van onze gecertificeerde auditpartners. Jou volledig ontzorgen staat hierbij centraal.

Stap 1

Workshop met het management en prioritaire stakeholders

We brengen de huidige cultuur in kaart en bespreken welke acties nodig zijn om gedragsverandering teweeg te brengen. We wisselen van gedachten over standpunten en doelstellingen en leren het bedrijf tot in de kern kennen.

Stap 2

Analyse en bepalen van het kader

De analyse gebeurt zowel intern als extern. Intern betrekken we alle afdelingen om een helder beeld te krijgen van de missie, waarden, strategie, … Extern bevragen we enkele klanten, leveranciers, vakbonden, …

Stap 3

Opmaken, bijleren en implementatie actieplan

Het actieplan omvat prioritaire ESG-uitdagingen met elk hun aanpak. We informeren medewerkers en reiken eenvoudige (opleidings)tools aan om hen ambassadors van het duurzaamheidsverhaal te maken.

Stap 4

Duurzaamheidsverslag

De verkregen info via medewerkers en stakeholders en de meetbare acties zijn de basis voor een eerlijk duurzaamheidsverslag. Het toont de vooruitgang van het bedrijf en stemt de doelstellingen af op vlak van duurzaamheid, mensen en goed bestuur.

Stap 5

Evaluatie en bijleren

We toetsen het duurzaamheidsverslag af aan het kader uit stap twee. Wat kan bijgestuurd worden? Welke extra werkpunten zijn er? Die nemen we mee in het leerproces waarbij we de ESG-aanpak doorheen de jaren verder verfijnen.

Wie zijn wij?

DENKESG maakt deel uit van HetDENKhuis, een inspirerende plek waar specialisten wonen. Onze expertise zetten we graag in om jou volledig te ontzorgen. We begeleiden, adviseren en ondersteunen je bedrijf in elke stap van het ESG-traject. Kwalitatieve gegevens en eerlijke rapportering zijn voor ons de basis van een geslaagd duurzaamheidsverhaal én van een langdurig partnership.

Geen dure onderneming

DENKESG biedt mogelijkheden om jouw bedrijf gelukkiger, veiliger en duurzamer te maken. Dit hoeft geen dure onderneming te worden. Door DENKESG als externe dienstverlener aan te stellen komt jouw KMO in aanmerking voor de KMO-groeisubsidie en portefeuille.

Contacteer ons